NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2408 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NANYA TECHNOLOGY CORPORATION

Doanh thu của NANYA TECHNOLOGY CORPORATION trong năm ngoái lên tới 29.89 B TWD, phần lớn trong số đó — 38.35 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Manufacturing, năm trước mang lại 62.36 B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NANYA TECHNOLOGY CORPORATION 25.32 B TWD, và năm trước đó — 39.50 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia