222

SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2421 nguyên tắc cơ bản

SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2421 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.60 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.28%