FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2748 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP

Doanh thu của FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP trong năm ngoái lên tới 2.36 B TWD, phần lớn trong số đó — 1.15 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Catering, năm trước mang lại 829.10 M TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP 2.07 B TWD, và năm trước đó — 1.45 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia