SHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2888 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 2888 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.20 TWD trong khi ước tính là 0.08 TWD, gây bất ngờ đến 142.70%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 18.36 B TWD mặc dù con số ước tính là 4.47 B TWD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.14 TWD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 13.58 B TWD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 2888 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên