SHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG COSHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2888 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO

Doanh thu của SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO trong năm ngoái lên tới 25.41 B TWD, phần lớn trong số đó — 20.00 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Bank, năm trước mang lại 18.94 B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO 25.61 B TWD, và năm trước đó — 100.74 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia