333

EDIMAX TECHNOLOGY CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3047 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính EDIMAX TECHNOLOGY CO.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường 3047, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ