444

TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4736 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 4736 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 2.26 TWD trong khi ước tính là 2.26 TWD, gây bất ngờ đến 0.11%. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 2.38 TWD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 1.23 B TWD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 4736 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên