VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

1818.000.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 6409 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 6409 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS 6409 trong quý vừa qua là 8.17 TWD mặc dù ước tính là 8.76 TWD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 10.93 TWD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP dự kiến sẽ đạt ‪5.16 B‬ TWD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 64091818.00 TWD với giá ước tính tối đa là 2000.00 TWD và giá ước tính tối thiểu là 1600.00 TWD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 6409tin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu 6409 trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.