Đô la Mỹ / Krone Đan Mạch

USDDKK IDC
USDDKK
Đô la Mỹ / Krone Đan Mạch IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

USDDKK Biểu đồ Ngoại hối