Đô la Mỹ / Đô la New Zealand

USDNZDIDC
USDNZD
Đô la Mỹ / Đô la New ZealandIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật USDNZD

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Đô la Mỹ / Đô la New Zealand

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Đô la Mỹ / Đô la New Zealand dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.