VeChain / Bitcoin

VETBTCBINANCE
VETBTC
VeChain / BitcoinBINANCE
 
Không có giao dịch

VeChain / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà VeChain / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử VeChain / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaVETBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
VETBTCVeChain / BitcoinBINANCE0.000001100.00%176.882K−50.27%0.000001110.00000110115.632K
Bán
VETBTCVeChain / BitcoinHITBTC0.0000011100−0.24%174.312K−26.49%0.00000111000.0000011000466.81K
Bán
VETBTCVeChain / BitcoinBINANCEUS0.00000110−0.90%88.837K−14.12%0.000001110.000001103.065K
Bán Mạnh
VETBTCVECHAIN / BitcoinWHITEBIT0.0000011000−0.23%39.786K−39.11%0.00000110000.0000011000175.036K
Bán Mạnh
VETBTCVET / BitcoinBITFINEX0.000001110.00%10.924K−28.28%0.000001110.000001103.947K
Bán
VETBTCVechain / BitcoinKUCOIN0.000001100−0.18%7.403K−23.03%0.0000011100.000001100126.049K
Bán Mạnh
VETBTCVechain / BitcoinHUOBI0.0000011100−0.25%4.481K−30.69%0.00000111000.0000011100122.942K
Bán Mạnh
VETBTCVECHAIN / BITCOINCOINEX0.00000111001.04%4.003K−1.52%0.00000111000.000001100013.697K
Bán
VETBTCVeChain / BTCUPBIT0.0000011202.75%1.222K−9.93%0.0000011300.00000109066.318K
Bán
VETBTCVeChain / BitcoinBITTREX0.000001110.00%986−96.04%0.000001120.0000011143.351K
Bán