VeChain

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
‪3.46 B‬USD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
‪4.09 B‬USD
Khối lượng giao dịch
‪267.44 M‬USD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0964
Cao nhất mọi thời điểm
0.28230817USD
Nguồn cung lưu hành
‪72.71 B‬
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
‪85.99 B‬

Giới thiệu về VeChain

Danh mục
Nền tảng hợp đồng thông minh
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
VeChain ra mắt vào năm 2018 dưới dạng một phần mềm dựa trên chuỗi khối, bằng chứng thẩm quyền, nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp một phương tiện truyền dữ liệu hiệu quả hơn, sử dụng mô hình không cần sự tin cậy trong đó luồng thông tin trở nên minh bạch và dễ dàng truy cập. Trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa, VeChain tự tiếp thị mình là một chuỗi khối giúp hợp lý hóa các quy trình phức tạp liên quan đến chuỗi cung ứng và quản lý dữ liệu. Khách hàng của VeChain bao gồm Walmart, BMW và công ty hàng xa xỉ LVMH. Cùng với VET, mã thông báo gần gũi với Vechain là VeChainThor (VTHO) được sử dụng để xử lý các giao dịch hợp đồng thông minh.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh