VOLKSWAGEN AG ST O.N.VOLKSWAGEN AG ST O.N.VOLKSWAGEN AG ST O.N.

VOLKSWAGEN AG ST O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VOW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VOLKSWAGEN AG ST O.N.

Doanh thu của VOLKSWAGEN AG ST O.N. trong năm ngoái lên tới 322.28 B EUR, phần lớn trong số đó — 223.15 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Passenger Cars and Light Commercial Vehicles, năm trước mang lại 193.07 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe/Other Markets — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VOLKSWAGEN AG ST O.N. 128.30 B EUR, và năm trước đó — 105.47 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia