WACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SE

WACKER NEUSON SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

21.880.00 0.00%
Các chuyên gia 4 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho WAC có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 4 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho WAC trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu WACKER NEUSON SE dự kiến sẽ đạt ‪635.00 M‬ EUR. Hãy xem doanh thu và thu nhập của WACKER NEUSON SE để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của WAC21.88 EUR với giá ước tính tối đa là 28.50 EUR và giá ước tính tối thiểu là 19.00 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem WACKER NEUSON SE biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức WACtin tức thị trường chứng khoán.