Bananawave

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
50 % forex 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 50% | 1 XAUUSD 50% | 1
MOROCCO
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MOROCCO
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2463
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
2598
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United Kingdom
46627
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối INDIA
3642
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối South Africa
2253
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Ukraine
63588
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
103024
0
228
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư