BaoLinh123

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
NZDJPY 12% | 3 EURAUD 8% | 2 EURUSD 8% | 2 EURCHF 8% | 2
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
694
117
843
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10490
968
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1801
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
456
13
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1247
485
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2468
1423
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư