Nukida

Về tôi FREE Telegram Signal: https://t.me/nukidafx Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/hoctradetoigian
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
46 % forex 8 % tiền điện tử 8 % các chỉ báo 38 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OANDA:XAUUSD 23% | 3 FOREXCOM:XAUUSD 15% | 2 USDJPY 15% | 2 BTCUSD 8% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42951
543
1800
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4114
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
120905
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
107306
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
98483
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
116672
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13056
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
77170
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư