HoangTuan98

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
25 % forex 75 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
DXY 50% | 2 SPXUSD 25% | 1 CADCHF 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
3499
18
5039
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Viet Nam
3388
146
219
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư