Vinh7979

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % hàng hóa 33 % cổ phiếu 33 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
MSTF1! 33% | 1 XAUUSD 33% | 1 AAPL 33% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư