GKFXPrimeVN

AUDUSD - 28/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7380

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7380 với mục tiêu 0,7320 & 0,7300.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7380, có thể tới 0,7405 & 0,7425.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7380 khả năng quay về 0,7320 là rất lớn.

Bình luận