DatTong

AUDUSD, Bán

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , bán
Bình luận: Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Take profit ~ 90pip !

Ý tưởng liên quan