DatTong

AUDUSD, FORECAST H4

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
H4:
- The price tested support daily.
- The strong tendency is weakning
--> BUY
Bình luận: Bullish candle on H4
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận: Profit ~ 80pip
Bình luận: Take profit 1/2 : 90pip, Move stoploss 0.7425
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Profit 100pip
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: oder sell AUD profit ~45pip, move stoploss to entry.
Bình luận: Take profit order sell ~ 80Pip. Waiting signal bar--> Buy!
Đã hủy lệnh: no signal !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.