NgocHaiPearlie

AUDUSD 21/04 - Đã xác nhận tín hiệu giảm

Giá xuống
NgocHaiPearlie Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đồ thị cặp tiền AUDUSD tương tự đang có những tín hiệu có thể giảm tiếp trở lại mặc dù so sánh tương quan chênh lệch lợi suất trái phiếu đang tăng.

Trên đô thị phân tích kỹ thuật cặp tiền AUDUSD đã có tín hiệu nến cho thấy giá sẽ giảm lại sau khi đã kiểm tra xong vùng kháng cự 0.675

Dự báo theo quan điểm cá nhân cặp tiền AUDUSD vẫn trong một xu hướng giảm dài hạn do đó tạm thời các chiến lược vẫn ưu tiên lệnh bán hơn và cần có điểm dừng lỗ đảm bảo an toàn vốn.
Bình luận:
AUDUSD đã giảm mạnh đạt TP theo kỳ vọng
Bình luận:
AUDUSD đã đạt mục tiêu lợi nhuận và có thể tiếp tục giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.