DatTong

AUDUSD, Dự đoán xu hướng tuần tới.

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD , Dự đoán xu hướng tuần tới.
Bình luận:
Bình luận: If Buy:
Take profit 1/2 volume, move stoploss to entry

Ý tưởng liên quan