GKFXPrimeVN

AUDUSD - 22/06/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7370

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7370 với mục tiêu 0,7410 & 0,7425.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7370, có thể tới 0,7345 & 0,7325.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.