GKFXPrimeVN

AUDUSD - 20/06/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7370

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7370 với mục tiêu 0,7425 & 0,7455.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7370, có thể tới 0,7345 & 0,7300.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.