BlackBull_Markets

Ai Đúng? Hawk Economists vs. Dove Traders-RBA đáp Ứng Ngày Hô...

BLACKBULL:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Ai Đúng? Hawk Economists vs. Dove Traders-RBA đáp Ứng Ngày Hôm nay

HÔM qua, AUD/USD đã trải qua ngày tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, xu hướng tăng dự kiến sẽ phải đối mặt với những trở ngại trong phiên giao dịch hôm thứ ba do Cuộc họp Của Ngân hàng Dự trữ Úc sắp diễn ra.

Mặc dù một số nhà phân tích áp dụng lập trường diều hâu hơn và dự đoán tăng lãi suất là kết quả có thể xảy ra nhất của cuộc họp hôm nay, các nhà giao dịch thị trường tiền tệ đã giảm dự báo của họ xuống cơ hội tăng một phần ba, giảm từ 40 phần trăm vào chiều thứ sáu.

Mặc dù con số lạm Phát Ở Úc đã chậm lại, Chỉ số Giá Tiêu Dùng vẫn cao hơn phạm vi mục tiêu, trong khi lãi suất chính đứng ở mức 4,1%, dưới CHỈ số CPI. Hơn nữa, những nhận xét gần đây từ Thống đốc Rba Lowe đã duy trì một giai điệu diều hâu, khiến khả năng tăng lãi suất tiếp theo mở, ngay cả sau hai lần tăng bất ngờ.

Khi thị trường mỹ vẫn đóng cửa Trong Ngày Quốc Khánh, AUD/USD đã được củng cố ở mức 0.66700 trước khi quyết định RBA. Với quan điểm trái ngược nhau từ các nhà kinh tế và thương nhân, kết quả của cuộc họp có khả năng gây ra một số biến động cho cặp tiền này.

Về mức kháng cự tiềm năng, vùng ban đầu cần chú ý là khoảng 0,66900, tiếp theo là 0,67200. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xem XÉT SỰ suy giảm CỦA RSI dưới mức 60.00, đà tăng đã suy yếu. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn thiên về phía tăng. Do đó, việc khám phá các cấp độ cao hơn có thể không khả thi ngay lập tức.

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.