LegacyVA

AUD/USD: đồng tiền hàng hóa gia tăng

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
các đồng tiền hàng hóa như AUD, NZD đều hưởng lợi khi USD suy yếu

Cần chú ý vùng 0.7500