GKFXPrimeVN

AUDUSD - 29/06/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7360

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7360 với mục tiêu 0,7400 & 0,7420.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7360, có thể tới 0,7335 & 0,7320.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.