GKFXPrimeVN

AUDUSD - 29/06/2018

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7360

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7360 với mục tiêu 0,7400 & 0,7420.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7360, có thể tới 0,7335 & 0,7320.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

Bình luận