dinhchien

AUDUSD giảm tại vùng sóng 4H (sóng đối xứng - elliot simplified)

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nhìn sang trái, 2 lần thành công ở sóng 4, (4). Nên mình dự đoán AUDUSD sẽ tiếp tục giảm cho lần này.