GKFXPrimeVN

AUDUSD - 08/06/2018

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7645

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7645 với mục tiêu 0,7590 & 0,7560.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7645, có thể tới 0,7670 & 0,7700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.