GKFXPrimeVN

AUDUSD - 27/06/2018

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Điểm xoay: 0,7400

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7400 với mục tiêu 0,7360 & 0,7345.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7400, có thể tới 0,7420 & 0,7435.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7400 khả năng quay về 0,7360 là rất lớn.

Bình luận