ngohoang98

Sell Aud/Usd

Giá xuống
ngohoang98 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tôi đã quyết định bán ở đâu với 2 đỉnh tạo ra ở gần mô hình tam giác tích lũy.
Bình luận:
Dời SL về BE (điểm hòa vốn)
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã tạo đỉnh cao hơn nên team Buy có thể mạnh lên ở vùng này, tôi quyết định đóng lệnh với RR=1 để xem lại kế hoạch giao dịch cho tuần này.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.