ngohoang98

AUD/USD FAILED BREAKOUT !!!

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
A/U đã phá vỡ mô hình tích lũy nhưng giá lại quay ngược lại vùng giã cũ - một cú phã vỡ giả cho tín hiệu đảo chiều cực kỳ mạnh.
Chờ giá hồi về MA21 và có set up đẹp tiến hành Sell xuống, mục tiêu giá là 0.762~0.763

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.