URIFX

@AUDUSD #Andrews Pitchfork (Median Line) #EndingWedge #GEO =>Buy

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
hi all,

Chung với các cặp *USD thì mình thấy cơ hội bull cao cho những tuần tiếp theo. Một vài lý do để chờ mua:

1. Channel up trong timeframe 4H và cả 1W.
2. Ending wedge của wave C trong cấu trúc ABC = cũng là Wolfe Wave .
3. Đường 1-4 của Wolfe Wave tương đầu đường Median line của kỹ thuật Pitchfork .

Chờ giá breakout ở timeframe nhỏ hơn và mua.
Bình luận: 1st target hit