URIFX

@EURUSD #EndingWedge => Buy Breakout

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hi all,

EURUSD đang form cấu trúc gía của Ending Wedge . Chờ giá phát triển để buy breakout.
Chi tiết sẽ update sau.

URI
Bình luận:
Bình luận: và chart cách đây 18 tháng:
var tradingview_embed_options = {};
tradingview_embed_options.width = '640';
tradingview_embed_options.height = '400';
tradingview_embed_options.chart = 'J4HjW35G';
new TradingView.chart(tradingview_embed_options);

EUR*: Test top again by URIFX on TradingView.com
Bình luận: Sorry. Update không nhận HTML

Bình luận: 1st target hit
Bình luận: