URIFX

@GBPUSD #UpChannel => Buy breakout

Giá lên
URIFX Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
hi all,

GBP cũng có cấu trúc giá đi lên như cặp EURUSD . Chờ mua breakout.

URI
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.