GKFXPrimeVN

AUDUSD - 01/06/2018

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7590

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7590 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7590, có thể tới 0,7620 & 0,7645.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.