GKFXPrimeVN

AUDUSD - 01/06/2018

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7590

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7590 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7590, có thể tới 0,7620 & 0,7645.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.