dinhchien

BXY - Tiếp tục giữ lệnh mua dòng G dài hạn

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Khung Daily:
+ Mô hình Head & Shoulder xuất hiện tại sóng 5 Elliot , kỳ vọng cú đảo chiều mạnh. Tham khảo Chart dòng G trước đó: + MACD divergence, tuy nhiên nhìn độ dốc khả năng retest đáy sóng 5 rất lớn.
+ Lưu ý: sóng đối xứng đang ở sóng IV, quy luật xuyên thủng vùng giá trị vẫn chưa bị phá.
- Khung H4, H1:
+ Chỉ báo: MACD , RSI đều cho tín hiệu tăng mạnh.
+ Price channel: có dấu hiệu bị phá vỡ.
Bình luận: