dinhchien

BXY - Tiếp tục giữ lệnh mua dòng G dài hạn

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Khung Daily:
+ Mô hình Head & Shoulder xuất hiện tại sóng 5 Elliot , kỳ vọng cú đảo chiều mạnh. Tham khảo Chart dòng G trước đó: + MACD divergence, tuy nhiên nhìn độ dốc khả năng retest đáy sóng 5 rất lớn.
+ Lưu ý: sóng đối xứng đang ở sóng IV, quy luật xuyên thủng vùng giá trị vẫn chưa bị phá.
- Khung H4, H1:
+ Chỉ báo: MACD , RSI đều cho tín hiệu tăng mạnh.
+ Price channel: có dấu hiệu bị phá vỡ.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.