CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
94 lượt xem
1
BTC .D sẽ tăng -> Altcoin chuẩn bị có cú điều chỉnh
Kết hợp với phân tích về BTC ngày hôm qua, thì ai có altcoin nên chốt bớt lời còn lại gồng hoặc chốt hết chờ điều chỉnh thì mua vào
Giai đoạn này chỉ số tham lam tăng cao rồi hãy cẩn thận củi lửa
Ai cần phân tích gì thì comment

Bình luận