kinikeo

Cập nhật BTC trên khung M, W: mô hình Harmonic Cypher (25.2.23)

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào mọi người, ý tưởng này của mình sẽ đề cập đến một số dữ liệu về BTC trên khung lớn M, W và đưa ra dự kiến của cá nhân mình dựa trên phân tích các dữ liệu đó.

1. Trước tiên trên khung M:
- Các đường chu kỳ của BTC nếu lấy từ thời gian bắt đầu lên sàn cho đến lúc tạo đỉnh vào năm 2013 thì cứ mỗi chu kỳ khoảng 2 năm, trong đó cứ một chu kỳ tích lũy thì chu kỳ sau tạo đỉnh. Nếu BTC tiếp tục đi theo chu kỳ như dữ liệu trước đây thì 2 năm tới sẽ là chu kỳ tích lũy và đẩy đỉnh mới sẽ rơi vào chu kỳ từ 2025 - 2027.
- Thời gian tích lũy ngày càng ngắn lại và thời gian đẩy để tạo đỉnh lại kéo dài ra. Điều này có nghĩa rằng mọi người đã không còn hoài nghi nhiều đối với thị trường nữa và có niềm tin tăng trưởng ở tương lai. Nếu như vậy thì BTC liệu có còn tiếp tục tích lũy trong 2 năm nữa hay không? Hay sẽ đẩy để tạo đỉnh mới trong chu kỳ 2 năm tiếp theo này?
- Zigzag đã hình thành, đồng thời đường giá xa SMA30 nên dự kiến BTC sẽ còn tiếp tục lên, ít nhất để test lại SMA30 (vùng 30k)

2. Trên khung W:
- Dự kiến BTC chạy mẫu hình Harmonic Cypher (mình đã vẽ trên biểu đồ), mọi người có thể tìm kiếm trên mạng để tìm hiểu nhiều hơn về mô hình này. Vậy thì BTC có thể sẽ lên tiếp.
- SMA30 đã cắt xuống SMA200 nhưng nếu như đây là sóng điều chỉnh (sóng 2) của cả con sóng từ lúc bắt đầu lên 69k, thì SMA cắt xuống và cắt lên luôn là hoàn toàn có thể.

Cho nên mình dự kiến BTC sẽ tiếp tục lên và các vùng kháng cự là 25k (vùng hiện tại) - 30k - 48k, trong đó vùng 48k là vùng kháng cự quan trọng, bao giờ đường giá phá vỡ vùng này mới chính thức kết thúc đợt giảm từ 69k xuống của BTC (việc xác nhận phá vỡ như mình đã nói trong video).
Theo ý kiến của cá nhân mình thì giai đoạn này đã có thể sử dụng chiến lược DCA nếu mọi người còn tin tưởng vào thị trường và sử dụng vốn một cách cẩn thận.
Chúc mọi người luôn giao dịch và đầu tư hiệu quả.
BTCUSD
BTCUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.