kinikeo

Cập nhật BTC ngày 18/12/2022: 12k - 14k hay 20k?

kinikeo Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào mọi người, mình có một chút ý tưởng về BTC như sau:
1. BTC có thể chạy xong Flat Irregular trên khung H4 và bước vào sóng đẩy giảm thứ 3 nếu phá vỡ 16k, vùng rơi có thể 13 - 14k (Hình 1). Hoặc có thể là chạy xong 1 zigzag - sóng 4 (hình 2) thì trường hợp này cũng là bước vào sóng đẩy giảm thứ 3 nếu phá vỡ vùng 16k.
2. Nếu không phá vỡ 16k (lưu ý phá vỡ giả) thì chạy tiếp một sóng đẩy để tạo thành ít nhất là 1 zigzag trên khung lớn hơn hoặc nếu chạy liên tiếp 3 sóng đẩy tăng thì sẽ tạo thành một sóng đẩy trên khung lớn hơn, vùng lên có thể là 20k hoặc xa hơn... Nếu tăng tiếp thì khả năng chạy Flat Running hoặc Flat Irregular như bài phân tích trước mình đã đăng ngày 01 /12/2022.
Do đó, trước mắt theo dõi vùng 16k để có chiến lược giao dịch.
Mọi ý tưởng của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc mọi người một tuần giao dịch hiệu quả.
BTCUSD
Bình luận:
20k hoặc xa hơn... chúc mừng những người kiên trì với 16k nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.