kinikeo

Cập nhật BTC ngày 01/12/2022 trên đa khung thời gian

kinikeo Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào mọi người, hôm nay mình có một chút ý tưởng về BTC trên các khung thời gian W, D1, H4 và H1 như sau:

A. Trước tiên là ở khung W và D1, mọi người xem 3 hình dưới đây:

1. Mình dự kiến có thể sóng điều chỉnh ở đây chưa kết thúc mà đang chạy mẫu hình sóng phẳng, cụ thể như sau:
- Chạy mẫu hình sóng phẳng bất bình thường - Flat Irregular (mặc dù gọi là bất bình thường nhưng sóng này khá phố biến trên biểu đồ), có đặc điểm là điểm B sẽ vượt quá điểm kết thúc của sóng chính (nghĩa là vượt quá điểm bắt đầu của sóng A) và C sẽ vượt đỉnh A; hoặc
- Chạy mẫu hình sóng phẳng liên tục (Flat Running) cũng có đặc điểm là điểm B vượt quá điểm bắt đầu của A nhưng sóng C sẽ không vượt qua đỉnh A (nghĩa là thấp hơn đỉnh A).

2. SMA30 đã cắt xuống SMA200 trên khung W, điều này có nghĩa là gì?
Mọi người xem hình ảnh, mình đã note lại các thông tin, ở đây mình giải thích thêm một chút.
Trường hợp SMA30 cắt SMA200 sau một xu hướng tăng hoặc giảm, trường hợp này là sau một xu hướng tăng thì có các đặc điểm như mình đã note lại trên hình ảnh. Vậy thì trên khung W, SMA30 đã cắt xuống SMA200 sẽ có 3 trường hợp xảy ra ở đây như sau:
- Giá sẽ lên test lại cả đường SMA30 và SMA200 bằng một lực buy mạnh, sau đó bám đường SMA30 và tiếp tục xu hướng giảm. Trường hợp này thì có thể dự kiến chạy Flat Irregular, nghĩa là đoạn này sẽ chạy 3 sóng đẩy liên tiếp với điểm C vượt quá đỉnh A (nghĩa là BTC sẽ vượt qua 25k2);
- Giá sẽ chỉ lên test lại đường SMA30 và bám đường SMA30 để tiếp tục xu hướng giảm;
- Giá sẽ sideway để kéo đường SMA30 và SMA200 xuống sau đó mới test lại.
Hai trường hợp này, thì có thể dự kiến chạy Flat Running, nghĩa là cũng chạy 5 sóng nhưng C sẽ là một sóng chéo hoặc cụt vì C không vượt qua được đỉnh A và vùng giá dự kiến là 19 - 21k

B. Thứ hai là trên khung H4 và H1, mình phân tích cụ thể ở cấu trúc sóng điều chỉnh, tiếp tục xem các hình ảnh dưới đây:

1. Trên khung H4, cấu trúc của sóng mình đã thể hiện trên hình vẽ, mình sẽ giải thích thêm một chút ở chỗ này.
Ở đây mình thấy xuất hiện 2 sóng đẩy giảm, chưa có sóng 3 không có nghĩa là không chạy sóng 3 nhé mọi người, chỉ là mình đang view từ khung lớn xuống thì mình thấy có một sự logic hơn nên tạm dự kiến plan là chạy tiếp sóng điều chỉnh ở khung W và D1.
Thứ 2, củng cố hơn cho phân tích của mình thì mình thấy SMA30 và SMA200 ở đoạn này cắt nhau liên tục (như mình đã nói thì có nghĩa là đoạn này sideway và thường sideway nó xảy ra ở sóng điều chỉnh. Còn đang trong xu hướng chính thì đường giá nó cứ bám SMA30 và chỉ test lại SMA200 rồi đi tiếp.

2. Trên khung H1, như mình đã nói ở nhiều bài phân tích trước đây, khi thấy xuất hiện hai sóng đẩy (5 sóng 12345) nối tiếp nhau nhưng nằm ở 2 xu hướng ngược nhau thì có 2 trường hợp xảy ra:
- Chạy sóng A của sóng điều chỉnh zigzag; hoặc
- Chạy sóng đầu tiên của sóng đẩy trên khung lớn hơn.
Do đó, ở đây mình mới xác định chạy tiếp sóng đẩy thứ 2 ở bài trước, mọi người có thể xem lại.
Thứ hai, có thể xác định một mô hình giá là vai đầu vai ngược ở đây và dự kiến TP của mô hình giá là trùng với fibo 1.618, vậy sẽ có 2 vùng view như sau:
- Nếu BTC đạt TP ở vùng fibo từ 1 - 1.618 (17k3 - 18k2) và giảm trở lại thì có thể dự kiến theo plan ở bài trước của mình, nghĩa là tiếp tục xu hướng giảm và chạy tiếp sóng đẩy giảm thứ 3; Nếu BTC đạt TP ở vùng fibo từ 1.618 trở lên thì cần theo dõi thêm để xác định xem có chạy sóng đẩy thứ 3 hay không?;
- Nếu BTC đạt TP ở vùng fibo 2.618 (19k5) trở lên thì xác định chạy một sóng đẩy trên khung lớn hơn (có thể là C của Flat Running) hoặc sóng 1 của C của Flat Irregular.

Trên đây là một số ý tưởng của mình dự trên phân tích cá nhân, chỉ mang tính chất tham khảo.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
BTCUSDT
BTCUSD
Bình luận:
Như mình đã phân tích, đến đây thì có thể thấy BTC đang tạo một mô hình flat Irregular. Mình sẽ lên bài cập nhật plan lớn tiếp theo của BTC để mọi người tham khảo, cũng đã đến lúc có một bước ngoặt mới của BTC.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.