kinikeo

Cập nhật BTC ngày 3.3.23 trên D1, H4: Vùng tích lũy???

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Mình có 2 ý tưởng với phân tích dữ liệu BTC trên khung D1 và H4 như sau: Có thể đây là vùng tích lũy của BTC.

1. Sau khi BTC chạy xong sóng điều chỉnh dạng flat bất bình thường (Flat Irregular):
- BTC có thể chạy sóng đẩy giảm tiếp theo. Tuy nhiên plan này sẽ là phương án dự phòng và khi mà các kế hoạch khác có vẻ khả thi hơn đều thất bại thì phương án cho dù có vô lý đến mấy cũng trở nên đúng.
- BTC chạy tiếp một sóng điều chỉnh để tích lũy và tạo thành 3 đáy hoặc mô hình vai đầu vai ngịch để chuyển sang sóng tăng mới (mọi người có thể xem hình ảnh, mình đã note lại)
- Có thể BTC sẽ sideway tích lũy ở đây hoặc tạo đáy mới: 19k (vùng gap CME và neckline mô hình 2 đáy chưa test lại, vùng 16k là vùng hỗ trợ quan trọng và thậm chí là có thể thấp hơn) nên đã có thể áp dụng chiến lược DCA trong giai đoạn này.

2. BTC không chạy sóng điều chỉnh dạng flat bất bình thường mà đã bước vào sóng 1 của sóng đẩy (mọi người xem hình vẽ):
- Nếu BTC đã chạy sóng 1 trong sóng đẩy tăng thì sóng 2 điều chỉnh có thể về các vùng sau: vùng 21k, 19k và 16k. Đây là những vùng cần lưu ý để buy.
- Nếu BTC tiếp tục tăng lên các vùng kháng cự tiếp theo thì cần lưu ý các vùng: 30k - 48k và đỉnh ATH 69k. Còn uptrend phải khi nào BTC vượt qua vùng 48k mình mới có thể nói đến từ uptrend.

3. Trên khung H4:
- BTC có thể điều chỉnh dạng zigzag hoặc double zigzag hoặc flat và vùng view là 21k, 19k và 16k. Xem thêm hình vẽ.

Như vậy, các vùng mọi người có thể tham khảo để sử dụng chiến lược DCA là:
- Vùng 21k
- Vùng 19k (gap CME, neckline chưa được test lại)
- KL quan trọng 16k
- Và cuối cùng là vùng thấp hơn đáy cũ 15k5.

Trên đây chỉ là phân tích của cá nhân mình mang tính chất tham khảo, mọi người cần có phân tích của riêng mình và xây dựng kế hoạch cho từng plan cụ thể. Chúc mọi người luôn giao dịch và đầu tư hiệu quả.
BTCUSD
BTCUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.