HuynhSang-Forex

BITCOIN xuất hiện BẪY GIÁ - Giảm về lại vùng 30K-32K

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Thị trường Bitcoin đã Tăng mạnh trở lại từ mức thấp nhất ngày 24/2 sau khi GIẢM mạnh về vùng 34k500. Đây có thể là một tín hiệu khả quan cho một số nhà đầu tư tuy nhiên đây có thể coi là một BẪY(TRAP) khá quen thuộc của thị trường sau một đợt GIẢM mạnh. Cú hồi này được gọi là chốt lời của phe SHORT và đã hoàn thành Bẫy GIÁ hốt trọn phe LONG của những ai Mua BITCOIN ở vùng giá 40K-45K.
Để Mua HOLD BITCOIN vào thời điểm này sẽ rất rủi ro và giá rất có thể sẽ tiếp tục rớt về vùng 30K-32K trong thời gian tới.
Về PTKT giá đang tạo mô hình đảo chiều GIẢM và các tin tức liên quan về chính trị hoặc lãi suất có thể sẽ là động lực để đẩy nến đi theo một xu hướng tiếp diễn mà thôi.
Về xu hướng thì vẫn đang GIẢM nên mọi lệnh LONG đều sẽ rủi ro trong thời gian này.
Target trong tuần tới BITCOIN sẽ trở về mốc 30K-32K.

Forex Together

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.