tradafx

Đợi giá retest và xuất hiện tín hiệu bán với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá đã được xác nhận tại khung thời gian 1 giờ.
Sau khi giá phá vỡ Key level tại khung thời gian 1 giờ thì đã có một nhịp thoái lui về Fibonacci 61.8 tại mức giá 49400.
Đồng thời giá vượt ra ngoài đường xu hướng giảm và tiếp tục một động thái giảm giá mạnh.
Tại đây có thể đợi xuất hiện mô hình tích lũy sau khi retest để có thể tham gia vào giao dịch bán với BTC .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 44000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.