Kienthucforex

BTC tăng giá, nhưng MACD phân kỳ giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Trong mấy tuần gần đây, BTC liên tục tăng giá nhưng momen tăng không còn mạnh mẽ. Thay vào đó, nó liên tục sideway quanh vùng kháng cự và tạo thành mô hình nêm ( như trên biểu đồ). Vùng kháng cự 48k đặc biệt quan trọng. Tuy là vượt qua vùng này, nhưng giá lại cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm ở MACD.
Do đó, chúng tôi vẫn thiên về xu hướng giảm trong thời gian này. Nếu phá đường trendline giá có thể rơi rất nhanh.
Mục tiêu sẽ là các vùng 44k và 37k.

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.