FAST-TRADING

BTC tích luỹ sideway ngắn hạn

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Trong phiên hôm qua, BTC vẫn chưa thể thoát khỏi vùng đỉnh 57xxx và cho thấy xu hướng sẽ tăng trở lại mặc dù đã kết thúc 5 đợt sóng giảm ngắn hạn.

Thời điểm hiện tại, nhiều khả năng BTC sẽ đi vào trạng thái sideway trong ngắn hạn và cần có thêm thời gian để tích luỹ quanh vung 55xxx - 57xxx. Thông thường thị trường sẽ cần vài ngày để tích luỹ trước khi đi vào xu hướng mới.

Khi nào giá thoát ra khỏi biên sideway này thì xu hướng sẽ được xác nhận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.