NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Chưa tăng được đâu

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT

Nhiều anh em có vẻ đang nôn nóng muốn bắt đáy với hy vọng BTC-ALT sẽ hồi phục trở lại trong thời gian tới. Nhưng đó là 1 sự cưỡng ép với thị trường, mong muốn nó đi theo ý mình. Sau 1 đoạn giảm dài, thị trường cần khá, nếu không muốn nói là rất nhiều thời gian để hấp thụ lực cung trước đó, chiêu mộ thêm đội bò, rồi cố gắng hồi phục bằng 1 giai đoạn tích lũy rồi mới có thể hồi phục được. Tức là 1 sự đảo chiều cần hội tụ rất nhiều yếu tố và cần nhiều thời gian lắm

#BTCUSDT #BYBIT H4
BTC đang tích lũy trong hộp sau đoạn giảm, mặc dù đã cố gắng vượt lên được ema nhưng rất dễ rớt trở lại, đặc biệt nếu đường xu hướng bị phá vỡ. Anh em có thể tận dụng cú phá xuống này làm 1 lệnh bán khống thuận xu hướng, nhưng khuyến nghị nên giảm khối lượng ½ vì ta có 1 kháng trở ngay bên dưới (biên dưới hộp) và khả năng phe bò đang cố gắng đẩy giá lên

#ETHUSDT #BYBIT H4
ETH thì khá khẩm hơn, đã vượt lên được ema nhưng cũng đang lăm le rớt trở lại, và đã break xuống đường xu hướng. Không khuyến nghị giao dịch với ETH lúc này

Tạm thời phân tích đại diện BTC và ETH thôi, khi thị trường có nhiều diễn biến hơn Hoài sẽ cập nhật cho anh em

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.