NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Cố gắng tạo đáy

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Hôm nay có nhiều dấu hiệu tạo đáy trên biểu đồ BTC và các alt, ta chỉ cần chờ đợi thêm các tín hiệu mua vào quyết định và kết hợp chiến lược nhử mồi nữa là có thể mua được

#BTCUSDT #BYBIT H4
BTC đã thành công trong việc vượt lên đường ema, nhưng vẫn còn 1 kháng trở ngay phía trên là biên trên chiếc hộp, và ngay trên nữa là biên dưới hộp đằng trước. Khi gặp các kháng trở này mà phe bò chịu thua và rớt xuống ema lại thì còn lâu mới tạo đáy được. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không được kỳ vọng vào sự đảo chiều: nếu có 1 nến break và đóng cửa trên biên trên hộp thì có thể risk ½ vị thế để mua nhử mồi lần 1, nhắm đến mục tiêu 21.6k

#ETHUSDT #BYBIT H4
ETH rất khá, đã vượt lên ema, sau khi có cú kéo ngược thì ema đã đỡ được giá và tạo cú bật nảy - đây là dấu hiệu bullish rất quan trọng, cho thấy giá đang bắt đầu coi đường ema làm hỗ trợ. Xứng đáng vào 1 lệnh mua khi cú nén với đường kháng cự hiện tại hoàn tất

#BCHUSDT #BYBIT H4
BCH đang chạm lại vùng đáy trung hạn, có thể chờ cú nén với đường kháng cự để buy vì khi giá hoàn tất cú nén này thì đã đóng cửa trên ema rồi

#LTCUSDT #BYBIT H4
LTC đang nằm trong hộp nhưng vẫn tiềm tàng khả năng đảo chiều. Mình sẽ nhử mồi khi giá hoàn tất cú nén với biên trên chiếc hộp, và buy nhồi thêm khi giá break đường kháng cự dài hơn nằm trên


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.